Metcore s.r.o.

METCORE

METCORE s. r. o.
Tel.: +421 910 777 769
Tel.: +421 911 933 307
e-mail: metcore@metcore.sk
www.metcore.sk

IČO : 36 782 963 IČ DPH : SK 2022 392 592
Registrovaná Okresný súd Košice I. Oddiel Sro vložka 19878 / V
Slovenská sporitelňa a. s., č. ú. 0577810702 / 0900,
IBAN: SK0909000000000577810702, BIC: GIBASKBX


Kontaktný formulár

Na vrch