Metcore s.r.o.

Lineárne aktuátory Exlar

rtemagicc-aktuatory-jpg.jpg

Lineárne aktuátory firmy EXLAR predstavujú komplexné mechanické riešenie lineárneho pohybu. Aktuátory Exlar majú v servomotore integrovanú valčekovú skrutku s planétovým ozubením. Toto prevedenie skrutky zaisťuje veľkú robustnosť aktuátora a tým aj možnosť jeho širokého využitia. Výhody valčekovej skrutky – Oproti hydraulickým alebo pneumatickým valcom prináša prevedenie s valčekovou skrutkou výhody:

  • jednoduchá inštalácia – nie je potrebný dodatočný systém ventilov, filtrov, čerpadiel, snímačov, a pod.
  • zníženie nákladov na údržbu a zvýšenie životnosti
  • zníženie hluku pri prevádzke
  • vyššia presnosť a dynamika pohybov s možnosťou ľahkého preprogramovania cieľových polôh

Vďaka zvýšeniu kontaktných plôch oproti bežným guličkovým skrutkám je valčeková skrutka pri rovnakej prenášanej sile menšia, má vyššiu životnosť, je odolná proti nárazom a radiálnym silám. Otáčavá rýchlosť valčekových skrutiek môže byť vyššia ako 5000 ot / min, čím je možné dosiahnuť veľkých rýchlostí presunu.

Prevedenie aktuátorov EXLAR

Lineárne aktuátory Exlar sa vyrábajú v dvoch radoch: GSX a GSM. Oba rady majú prevedenie motorov segmentové t.j., každý pól statora je vinutý samostatne, čím sa dosiahne vyššieho plnenia drážky a skrátenia čiel vinutí. Vyššie plnenie zaistí zvýšenie magnetického toku, čo spoločne so skrátením čiel vinutí umožní skrátenie dĺžky statora až o 50% oproti bežnému prevedeniu servomotora. Obe rady sa vyznačujú veľkou variabilitou mechanického prevedenia uchytenia: – Prírubové prevedenie čelné alebo bočné – Uchytenie pomocou postranných alebo koncových čapov – Ukončenie skrutky závitom alebo dierou

Rad GSX:

Aktuátory radu GSX sa oproti radu GSM vyznačujú vyšším krytím (IP65), možnosťou inštalácie externého olejového mazania a chladenia, vyšším výkonovým rozsahom a väčším rozsahom zdvihov. Rad aktuátorov GSX sa vyrába v 4 osových výškach s rozsahom zdvihov 75mm až 455mm a rozsahom síl 0,6 kN až 55kN.

Rad GSM:

Aktuátory radu GSM ponúkajú cenovo efektívne riešenie. Krytie aktuátorov radu GSM je IP54. Aktuátory radu GSM sa vyrábajú v 3 osových výškach s rozsahom zdvihov 75mm až 305mm s rozsahom síl 0,8 kN až 17kN.

Rad I:

Aktuátory radu I vynikajú predovšetkým veľkým priemerom výstupnej tyče, ktorá je naviac povrchovo upravená, aby bola odolná predovšetkým voči korózii a opotrebovaniu.

Rad EL:

Aktuátory rad EL boli vyvinuté špeciálne pre použitie vo výbušnom prostredí. Môžu teda úspešne nahradiť rôzne hydraulické alebo pneumatické systémy, ktoré sa tu často využívajú.

Rad FT:

FT sú najrobustnejší radom aktuátorov. Aktuátory FT sa vyrábajú s rozsahom zdvihov 305mm až 2438mm a zaťažením až 178kN.

Rad K:

Rad K ponúka možnosť voľby typu výstupného hriadeľa. Výber je možný zo štyroch výkonových radov – KT, KX, KM a KA.

Aktuátory Exlar v kombinácií s riadením so servozosilňovačom AKD, Servostar 400/600/700, alebo TGA-24, TGA-48, TGA 300 či TG Power môžu vytvárať veľmi presné mechanizmy s možnosťou riadenia polohy, rýchlosti a sily. Lineárnymi aktuátormi Exlar je možné nahradiť lineárne pohyby realizované guličkovou skrutkou, hydraulickým alebo pneumatickým valcom. Typické aplikácie pre aktuátory Exlar sú dávkovače, lisy, presná montáž a ustanovovania, zatváranie a otváranie dverí, zváranie, zváracie kliešte, simulátory, presné ovládanie ventilov, navádzanie drôtov pri navíjaní, ohýbanie a rovnanie trubiek, formovače, razidlá, rezanie materiálu, zdvihy a pod .

Na vrch